Hvem er vi ?

BPA Service er en del af NK Care, som siden 2008 har leveret personlige hjælpere og handicaphjælpere til borgere i eget hjem

Alle har ret til en værdig pleje

Vi ønsker at skabe rammerne om et godt liv for mennesker med svære sygdomme, som ønsker at blive boende i eget hjem.

Vores mål er at skabe størst mulig livskvalitet for den syge, og det sikrer vi blandt andet ved at efterleve de værdier, som er kernen i vores pasning, og som alle vores dygtige hjælpere har siddende på rygraden.

Det skal foregå på brugerens præmisser

Er det en time om dagen eller døgnpasning, så foregår det i brugerens hjem, og vi er der som gæster. Det betyder, at vi respekterer brugerens ønsker og leverer pleje på vedkommendes præmisser.

Det er vigtigt at understrege, at brugeren altid har ret til at sige fra, hvis han/hun føler, at der er noget, som ikke fungerer. Det gælder både i den daglige gang eller med hensyn til kemien med en hjælper. Vi er først tilfredse, når brugeren er tilfreds.